យោងទៅតាម status របស់បុរសម្នាក់ដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ “MG MG” បានឱ្យដឹងថា៖

«ខ្ញុំ​មាន​រឿង​មួយ​ហួស​ចិត្ត​ រឿង​បុគ្គល​ The Pizza company Aeon 2 ដែល​បាន​មេីល​ងាយ​ ខ្ញុំ​ដែល​ជា​អ្នក​ទិញ​

ខ្ញុំ​បាន​ដេីរ​ចូល​ទៅទិញ​ Pizza បុគ្គល​ប្រុស​ម្នាក់​ដែល​ជា​អ្នក​គិត​លុយ​ ឃើញ​ខ្ញុំ​ដេីរ​ពី​ ចម្ងាយ​ គាត់​ក៏​បែរ​មុខ​ចេញ​ ខ្ញុំ​ក៏​ហៅ​គាត់​

តែ​គាត់​ មេីល​ លេីក្រោម​ ហើយ​ធ្វើ​មិន​ដឹង​ ទៀត​

ខ្ញុំ​ក៏​និយាយ​ថា​ បង​ខ្ញុំ​ចង់​កម្ម៉ង់​ Pizza ១​

គាត់​និយាយ​ យកpiazza រស់​ជាតិ​ អី​

គាត់​និយាយ​ដឹង​មិន​មេីល​មុខ​ខ្ញុំ​ ហើយ​ ទៅ​ជា​ចុក​ទូរសព្ទ​ ធ្វើ​មិន​ខ្វល់​

ខ្ញុំ​ក៏​ហៅ​ Pizza ១​ គាត់​សុំ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ ខ្ញុំ​

ខ្ញុំ​ហៅ​ លេខ​ឲ្យ​ គាត់​ទៅ​ជា​ស្រែក​ ដាក់​ខ្ញុំ​ ថា​ បង​ហៅ​ឮៗ​ មក​

ហើយ​ខ្ញុំ​គិត​លុយ​ហើយ​ ក៏​ ឈរ​នៅ​ទីនោះ​ ដ៏​ឈរ​យូរ​ពេក​ ក៏​ សួរ​ គាត់​ថា​ បង​មាន​កន្លែង​អង្គុយ​ទេ​ គាត់​និយាយ​តាំង​ បែរ​ខ្នង​ ថា​ ទៅ​អង្គុយ​ នៅ​នោះ​ទៅ​

អង្គុយ​យូរ​ៗ​ ទៅ​ កាន់​តែ​យូរ​ ខ្ញុំ​ក៏​មេីល​ថា​គេ​ធ្វើ​ហើយ​នៅ​ មាន​អី​ ឃើញ​ Pizza ខ្ញុំ​នៅ​ កន្លែង​ចាំ​ទទួល​ ខ្ញុំ​ក៏​ដេីរ​ទៅ​សួរ​គាត់​ទេ​ គាត់​ថា​បង​របស់​ខ្ញុំ​ហេីយ​នៅ​ គាត់​មិន​និយាយ​ហើយ​ យក​Pizza ឲ្យ​ខ្ញុំ​ទៅ​

ដល់​ពេល​ខ្ញុំ​ចុះ​មក​ក្រោម​ វិញ​ សូម្បី​តែ​ ទឹកច្រលក់ក៏មិនដាក់​ឲ្យ​ទៀត​

ខ្ញុំ​ទ្រាំ​និង​បុគ្គលិក​នេះ​ ច្រើន​ដង​ពេក​ហើយ​ មើល​ងាយ​ ខ្ញុំ​ឃើញ​ខ្ញុំ​ខាវ​មិន​ខាវ​ អាវ​មិន​អាវ​ ខ្ញុំ​ក៏​កាន់​នំ​ ដេីរ​ឡើង​ទៅ​វិញ​ បុគ្គលិក​ប្រុស​នោះ​ជ្រួញចិញ្ចើម​ ហើយ​ស្រែក​ថា​ បង​ឯង​យក​ទៅ​អត់​មាន​មេីល​ទេ​អី»