ដើម្បីឈ្វេងយល់អំពីព្រះនាមទេពធីតា​សង្ក្រាន្តទាំង៧អង្គនេះ ជាដំបូងគេក៏ត្រូវឈ្វេងយល់នូវពាក្យថា សង្ក្រាន្តនេះជាមុនសិន។ ពាក្យថា សង្ក្រាន្ត មក​​ពី​ភាសា​សំស្រ្កឹត សំក្រាន្តិ មានន័យថា ជាពេលដែល​ព្រះអាទិត្យ ចូលកាន់រាសី វេលាចូលឆ្នាំថ្មី គឺត្រង់ពេល​ចែកឆ្នាំ ក្នុងរយៈ​ពេល៣៦៥ថ្ងៃ។​

ទេព​ធីតាទាំង៧អង្គ ដែលត្រូវចុះមកផ្លាស់វេន​សង្ក្រាន្តគ្នារៀងរាល់មួយឆ្នាំម្តងនេះ គឺជាបុត្រី​កបិលមហាព្រហ្ម។ ទេពធីតាត្រូវចុះមកតាម​លំដាប់ដោយ ហើយ​ប្រសិន​បើសង្ក្រាន្តត្រូវ​នឹង៖

១. ថ្ងៃអាទិត្យ ទេពធីតាព្រះនាម ទុង្សាទេវី

 • គ្រឿងប្រដាប់បទុមរាគ សៀតផ្កាទទឹម
 • ភត្ថាហារផ្លែឧទម្ភរ(ល្វា)
 • អាវុ ធស្តាំកាន់កងចក្រ
 • អាវុ ធឆ្វេងកាន់ខ្យងសង្ខ
 • ជិះពាហនៈ គ្រុឌ

២. ថ្ងៃច័ន្ទ ទេពធីតាព្រះនាម គោរាគទេវី

 • គ្រឿងមុក្តា សៀតផ្កាអង្គាបុស្ស
 • ភត្ថាហារប្រេង (ធញ្ញជាត)
 • អាវុ ធស្តាំកាន់ព្រះខ័ន
 • អាវុ ធឆ្វេងកាន់ឈើច្រត់
 • ជិះពាហនៈខ្លា

៣. ថ្ងៃអង្គារ៍ ទេពធីតាព្រះនាម រាក្យសាទេវី

 • គ្រឿងប្រដាប់មោរា សៀតផ្កាបទុម
 • ភត្ថាហារលោហិត (ឈា មស្រស់)
 • អាវុ ធស្តាំកាន់ត្រីសុរ៍ (អាវុ ធមុខបី)
 • អាវុ ធឆ្វេងកាន់ឆ្នូ
 • ជិះពាហនៈអស្សតរ (សេះ)

៤. ថ្ងៃពុធ ទេពធីតាព្រះនាម មណ្ឌាទេវី

 • គ្រឿងប្រដាប់ពិទូរ្យ សៀតផ្កាចម្ប៉ា
 • ភត្ថាហារទឹកដោះសប្បិ (ទឹកដោះស្រស់)
 • អាវុ ធស្តាំកាន់ម្ជុល
 • អាវុ ធឆ្វេងកាន់ឈើច្រត់
 • ជិះពាហនៈលា

៥. ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទេពធីតាព្រះនាម កិរិណីទេវី

 • គ្រឿងប្រដាប់មរកតសៀតផ្កាមណ្ឌា
 • ភត្ថាហារសណ្តែក ល្ង
 • អាវុ ធស្តាំកាន់កង្វេរ
 • អាវុ ធឆ្វេងកាន់ កាំភ្លើ ង
 • ជិះពាហនៈដំរី

៦. ថ្ងៃសុក្រ ទេបធីតាព្រះនាម កិមិរាទេវី

 • គ្រឿងប្រដាប់បុស្បារា សៀតផ្កាចង្កុលណី
 • ភត្ថាហារចេកណាំវ៉ា
 • អាវុ ធស្តាំកាន់ព្រះខ័ន
 • អាវុ ធឆ្វេងកាន់ពិណ
 • ជិះពាហនៈមហឹង្ស (ក្របី)

៧. ថ្ងៃសៅរ៍ ទេពធីតាព្រះនាម មហោធរទេវី

 • គ្រឿងប្រដាប់នីលរតន៍ សៀតផ្កាត្រគៀត
 • ភត្ថាហារសាច់ទ្រាយ (សាច់ឈ្លូស, គោ, ពពែ…)
 • អាវុ ធស្តាំកាន់កងចក្រ
 • អាវុ ធឆ្វេងកាន់ត្រីសុរ៍
 • ជិះពាហនៈ ក្ងោក

បញ្ជាក់បន្ថែម៖

តាមទំនៀម នាងទេពធីតា អាកប្បកិរិយាពេលដែលត្រូវវេន ចេញហែរព្រះសិរសាកបិលមហាព្រហ្ម មិនដែលជិះពាហនៈជាប្រក្រតីទេ តែងតែបានសម្តែងអាកប្បកិរិយាផ្សេងៗគ្នាគឺ៖

· បើចេញហែរ នៅពីព្រលឹម ដល់ថ្ងៃត្រង់ជិះឈរ ដៃមិនបាច់កាន់បង្ហៀរ ឬខ្សែទេ។

· បើចេញហែរ នៅពេលថ្ងៃត្រង់ ទល់នឹងព្រលប់អង្គុយពាក់ឆៀង។

· បើចេញហែរ នៅពេលព្រលប់ ទៅទល់អាធ្រាត្រ ជិះដេកបើកភ្នែក។

· បើចេញហែរ នៅពីអាធ្រាត្រ ទៅទល់ភ្លឺជិះដេកធ្មេចភ្នែក។

នាងទេពធីតាដែលចេញហែត្រូវដៃម្ខាងទ្រពានមាស ដាក់ព្រះសិរសាកបិលមហាព្រហ្ម៕