នាពេលថ្មីៗនេះ មានលេខខលពីក្រៅប្រទេសលេខកូដ +99 បានខលទៅកាន់លេខប្រជាជនខ្មែរស្ទើរគ្រប់គ្នា ។ ជាការប្រកាសបន្ទាន់ពីក្រុមអ្នកបច្ចេកវិទ្យាសូមឱ្យបងប្អូនប្រ​ជា​ពលរដ្ឋ កុំធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់លេខទាំងនោះវិញឱ្យសោះ ។

លេខប្លែក ខលពីក្រៅប្រទេសនេះអាចជាពួកទុច្ចរិត មានចេតនាអាក្រក់ណាមួយ ដូចជាអាចលួចនូវទិដ្ឋន័យ ឬលេខកូដសំងាត់ណាមួយដួច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជ្រាបជាព័ត៌មាន ៕

ប្រភព៖ ប្រជាប្រិយ