เปิดพื้นที่เสี่ยง 28 จังหวัด รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก

ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองดังนี้

พื้นที่สีเหลือง

ลพบุรี,สระบุรี,สุพรรณบุรี,กาญจนบุรี,ราชบุรี,เพชรบุรี,อยุธยา,นครปฐม,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,กรุงเทพฯ,

ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ระนอง, พังงา,สุราษฏร์ธานี,กระบี่,นครศรีธรรมราช,ตรัง,พัทลุง,สงขลา,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส